VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Aktuální informace o přípravcích distribuovaných společností Medindex, spol. s r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol – žluté mince.

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou uvedeny tučně a označeny symbolem – zelená fajfka.

V případě dotazů na konkrétní přípravek distribuovaný společností Medindex, spol. s r.o. nás kontaktujte na adrese medindex@mdx.cz nebo na tel.: + 420 777 785 228

• Nitro POHL 1MG/ML INF SOL 1x50ML SUKL kód: 0083538 ( 1.10.2018- začátek distribuce společností Medindex)

• Nitro POHL 1MG/ML INF SOL 10x10ML SUKL kód: 0004307 ( 1.10.2018- začátek distribuce společností Medindex)

• Trachisan 8mg pastilky proti bolesti v krku (od 1.12.2017 ukončena distribuce společností Medindex)

• PROSPAN Sirup 7mg/ml (od 1.12.2017 ukončena distribuce společností Medindex)

• PK-Merz, potahované tablety (od 1.1.2018 ukončena distribuce společností Medindex)

• PK-Merz Infusion Infúzní roztok (od 1.1.2018 ukončena distribuce společností Medindex)

• Contractubex Gel (od 1.1.2018 ukončena distribuce společností Medindex)

• Viru-Merz od 1.9.2015 ukončení distribuce společností Medindex.

HLÁŠENÍ PODEZŘENÍ NA NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KDO HLÁSÍ? Nejdůležitějším zdrojem informací o léčivém přípravku po jeho uvedení na trh jsou zdravotničtí pracovníci a pacienti. Povinnost nahlásit SÚKL závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek danou zákonem o léčivech mají kromě zdravotnických pracovníků (lékařů, lékárníků, zdravotních sester atd.) také držitelé rozhodnutí o registraci a další provozovatelé.

CO HLÁSIT? Prosíme Vás o hlášení jakéhokoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku ODKAZ. Prosíme, hlaste i zneužití nebo nesprávné použití léčivého přípravku, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci, teratogenní efekt nebo neúčinnost přípravku.

JAK HLÁSIT? Nahlásit podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku je možné několika způsoby. Nejlépe vyplněním elektronického formuláře pro hlášení nežádoucího účinku, dále je možné použít formuláře ve formátu PDF, zaslat e-mail s popisem nežádoucího účinku, případně jej nahlásit telefonicky (e-mailový kontakt i telefon uvedeny níže).

Formulář pro hlášení nežádoucího účinku naleznete na www.sukl.cz. Po vyplnění je formulář automaticky předán na Oddělení farmakovigilance. Pokud se Vám elektronický formulář neotevře, překontrolujte prosím nastavení Vašeho počítače ODKAZ.

Státní ústav pro kontrolu léčiv zpracuje poskytnuté údaje za účelem evidence a zpracování hlášení nežádoucích účinků, a to na základě § 93a a 93b zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Osobní údaje nejsou ukládány dlouhodobě a bezprostředně po přijetí hlášení jsou anonymizovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů, zejména o vašich právech, jako je právo na přístup, najdete na webu www.sukl.cz v sekci Ochrana osobních údajů nebo si je můžete vyžádat na adrese SÚKL, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

KAM HLÁSIT? Adresa pro zaslání tištěného formuláře:

e-mailová adresa: farmakovigilance@sukl.cz

poštovní adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv Oddělení farmakovigilance Šrobárova 48 100 41 Praha

V případě dotazů nás kontaktujte na:

e-mailová adresa: farmakovigilance@sukl.cz

telefon – sekretariát Oddělení farmakovigilance: 272 185 322272 185 274

PROČ HLÁSIT? Hlásit je třeba i podezření na nežádoucí účinek, protože rozhodnout, zda existuje kauzální vztah mezi nežádoucím účinkem a podáním léčivého přípravku je v mnoha případech (s ohledem na konkomitantní terapii, průběh onemocnění, současně probíhající onemocnění atd.) velmi obtížné. Je možné, že se se stejnou reakcí setkali i jiní zdravotničtí pracovníci a poslali hlášení, a právě kumulace počátečních „podezření“ dává v čase vzniknout farmakovigilančnímu signálu.

Pokud další ověření farmakovigilančního signálu ukáže, že byl objeven možný nový nežádoucí účinek léčivého přípravku nebo že známý nežádoucí účinek je závažnější či častější než bylo dosud známo, jsou aktualizovány texty doprovázející přípravek (SPC a příbalová informace). Aktualizované texty jsou dostupné v databázi léčivých přípravků. Nejvýznamnější bezpečnostní informace jsou také uvedeny v informačním zpravodaji SÚKL „Nežádoucí účinky léčiv“.

Více informací o farmakovigilanci naleznete ODKAZ.

Prosíme, hlaste všechno, co považujete za neobvyklé nebo odlišné. Při hlášení podezření na nežádoucí účinek nemusíte být přesvědčeni o tom, že nežádoucí účinek byl způsoben lékem.

Pokud budete hlásit podezření na nežádoucí účinky léku, prosím informujte nás o tom (viz kontakty).

Distribuci léčivých přípravků s příznakem „omezená dostupnost“ zajišťují pro držitele rozhodnutí o registraci společnosti Phoenix lékárenský velkoobchod, s.r.o., Alliance Healthcare s.r.o., ViaPharma spol. s.r.o., Movianto Česká republika s.r.o., PHARMOS, a.s. a Pharmawell a.s.

Poslední aktualizace 16.7.2024